AIM BENELUX OP 1 JANUARI 2019 ONTBONDEN

Op 7 december 2018 heeft de Algemene Leden Vergadering unaniem besloten om de vereniging AIM Benelux met ingang van 1 januari 2019 te ontbinden/op te heffen.

De ontbinding/opheffing vanaf voornoemde datum geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Gedurende de periode vanaf ontbinding tot aan de formele beƫindiging, ook wel vereffeningperiode of liquidatieperiode is aan de vereniging AIM Benelux toegevoegd "IN LIQUIDATIE".

Tevens is door de Algemene Leden Vergadering een vereffenaar benoemd, namelijk dhr. C. G. Vermelis, oud algemeen secretaris van de vereniging AIM Benelux.

Voor vragen kunt u met hem schriftelijk contact opnemen via e-mail: c.vermelis@ziggo.nl