Wie is AIM Benelux?

Wie is AIM Benelux?

AIM is de afkorting voor Advancing Identification Matters. AIM Benelux is een bruisende belangenvereniging die zich actief inzet om interactie te creëren tussen haar lidbedrijven en de marktindustrie in de Benelux.

AIM Benelux is partner van de wereldwijde organisatie AIM Global en heeft als belangrijkste doelstellingen:

    •   Bevordering van de automatische identificatie-industrie in de Benelux;
    •   Belangenbehartiging van AIM lidbedrijven;
    •   Informatieverstrekking aan de markt voor automatische identificatie;
    •   Samenwerking tussen lidbedrijven en belanghebbenden in de markt voor automatische identificatie
        stimuleren.

AIM Benelux bereikt deze doelstellingen via volgende activiteiten:

    •   Samenwerking met AIM Global;
    •   Samenwerking en informatieverstrekking aan gebruikersorganisaties;
    •   Organisatie van en deelname aan tentoonstellingen, conferenties en cursussen;
    •   Verstrekking van vakliteratuur en video's;
    •   Het uitgeven van een elektronische nieuwsbrief met specifieke informatie voor de Benelux markt.

Bestuur AIM Benelux

Het bestuur van AIM Benelux bestaat uit de navolgende personen met bijbehorende functie:
    •   Wim Ceelen                                                  voorzitter
    •   Diane Tulp                                                    algemeen secretaris
    •   Hans Verheijen                                             waarnemend penningmeester