Overige Technologieën


Dynamic Resonance Technology

Ook de 'Source Tag' is een ontwikkeling op het gebied van de Auto ID en werkt volgens
het principe van de Dynamic Resonance technologie (DRT). De DRID-techniek is eigenlijk 
vergelijkbaar met de elektromagnetische identificatie waarbij in dit geval een soort etiket
zonder batterij wordt gebruikt. Het is een platte, relatief goedkope gegevensdrager met een 
eenvoudig elektronisch circuit, maar zonder chip.
De tag wordt onzichtbaar aangebracht op het product (bijvoorbeeld onder het etiket) en
wordt op afstand uitgelezen door een speciale uitleeseenheid. Op deze manier kan de
Source Tag uitstekend dienen als beveiligingsmiddel tegen diefstal, maar kan ook functio-
neren als gegevensdrager.
Het aanbrengen van een DTR-chip onder het etiket van een fles

In dit geval worden de gegevens bij het uitlezen (bij de kassa of via interactieve informatie-
zuilen met monitoren in de winkel) omgezet in visueel leesbare informatie voor de klant of
ten behoeve van kassabon en voorraadbeheer. Weliswaar is deze, naar verwachting, 'low
cost' technologie nog bijzonder pril en is de toepassing vooralsnog beperkt tot beveiligings-
doeleinden, maar deskundigen voorspellen een goede toekomst als vervanging
van de magneetstrip en lineaire barcode voor bepaalde toepassingen.
________________________________________________________________________

Blue Tooth

Met de komst van het Ericsson `Blue Tooth'-protocol is het fundament gelegd voor goed-
kope en universeel eenvoudige radiocommunicatie tussen zaktelefoons, PC-apparatuur
en netwerken. In principe bestaat Blue Tooth uit een set hardware-specificaties die via
adiochips een breed spectrum van computers, slimme telefoontjes, PDA's en mogelijk
ook andere consumentenelektronica met elkaar en andere netwerken verbindt. Zonder
kabeltjes en tot een afstand van maximaal 10 meter. Ericson heeft de techniek en de
protocollen zo vrij gegeven met als gevolg dat Blue Tooth nu ondersteund wordt IBM,
Intel, Toshiba, Nokia.

Een Blue Tooth radio-communicatie chip identificeert zichzelf, herkent andere aanwezige
Blue Tooth-netwerken en legt binnen een afstand van 10 m geheel automatisch verbinding.
Blue Tooth kan overal waar een connectiepunt ligt een communicatie link tot stand brengen
(ad hoc netwerken). Het systeem werkt via een goedkope RF-chip, in feite een korte-afstand
radio-ontvanger die op een 2,4 GHz ISM open band opereert. Gelijktijdig zijn er spraak- en
datacommunicatie met een transfer rate van 1 Mbps mogelijk.
De baseband-processor specificeert de uitwisseling van real-time spraak, data-uitwisseling
en ad-hoc networking. Video zit er bij de huidige specificaties nog niet in. De Link Manager
is een stukje ingebouwde software dat de protocollen afhandelt voor de link set-up,
configuratie en identificatie. Met behulp van een Host Controller Interface (HCI) worden
er interface-bruggen tussen de Blue Tooth module en gastheer tot stand gebracht.
Uiteraard ondersteunt Blue Tooth TCP/IP, HID en RFCOMM.

De sterke troeven van Blue Tooth zijn de lage implementatiekosten, de relatief kleine
communicatiechip voor inbouw in allerlei soorten PC- en consumenten elektronica, het
lage stroomverbruik en snelle frequency hopping of aftappen/luisteren om storingen
door andere nabije Blue Tooth-apparaten te voorkomen.
Mede hierdoor wordt Blue Tooth steeds meer bij thuisnetwerken toegepast.

Toch zijn er wel enkele bezwaren. Luchtvaartmaatschappijen en ziekenhuizen met gevoelige
IC-apparatuur zijn beducht voor RF-storingen door Blue Tooth.
Mogelijk wordt het gebruik van dit systeem daar verboden. 
________________________________________________________________________

Elektromagnetische identificatie

Elektromagnetische identificatie, kortweg EMID, is in feite een afgeleide van RFID. Maar
anders dan bij de actieve tags van een RFID-systeem werkt EMID, zoals de naam al zegt,
met inductief geactiveerde gegevensuitwisseling. Het is een passieve vorm van uitlezing.
De EMID-tag heeft geen batterij, maar de benodigde energie wordt opgewekt door een
elektromagnetisch veld dat zich tussen de tag en de leesunit bevindt. Het elektromagnetisch
identificeren heeft alle voordelen van RFID. Daarbij komt dat de tag niet afhankelijk is van
de (overigens meerjarige) levensduur van de batterij. De beperking van het EMID-systeem
ligt evenwel in de manier van energie-opwekking, hetgeen resulteert in een korte communi-
catieafstand. Deze afstand kan afhankelijk van de tag-doorsnede variëren van enkele
centimeters tot ca. 1,5 meter. Dat beperkt tevens de toepassingsmogelijkheden van EMID.
Voor het activeren en uitlezen is men gebonden aan vaste trajecten en leesafstanden met
een kleine tolerantie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij geautomatiseerde transport-
en assemblagelijnen, gereedschapsidentificatie bij CNC-gestuurde machines, AGV's etc.
________________________________________________________________________

Memory Wire

De zgn. Memory Wire of 'geheugendraad' bestaat uit één of meer elektromagnetische draden
van een speciale metaallegering. De draadjes zijn ongeveer even dik als een menselijke haar.
De lengte variéert van 25 tot 150 mm, afhankelijk van de applicatie, de gewenste leesafstand
en de hoeveelheid informatie die opgeslagen moet worden. Programmeren gebeurt door een
speciale warmtebehandeling. De draad wordt gelezen onder invloed van elektromagnetische
signalen, waardoor de atomen een bepaald resonantiepatroon weergeven. Memory Wires
zijn geschikt voor identificatie van voorwerpen waarbij andere tags of een barcodelabel
ontsierend werkt zoals bijv. boeken.
_________________________________________________________________________

Surface Acoustical Wave (SAW)

Surface Acoustical Wave (SAW) is vergelijkbaar met Radio Frequency, maar is veel complexer
en duurder. Ook de SAW-techniek werkt met geprogrammeerde tags. In deze tags zit een een
microchip (lithium niobate kristal) en een kleine dipool-antenne. De tag wordt gelezen door
middel van zgn. low-power hybride radar met bijbehorende decoder. Het kristal zet de radar-
golven om in ultrasone akoestische golven, past de amplitude aan overeenkomstig de opge-
slagen code en zet de golven weer om in elektromagnetische signalen die naar de lezer gaan.
SAW-labels zijn over het algemeen kleiner dan de RF-labels en bovendien eenvoudiger qua
opbouw. De hoeveelheid informatie is meestal beperkt tot 32 bits. SAW is geschikt voor
permanente identiteit van een object zoals bakken, pallets en containers.
_________________________________________________________________________

Real Time Locating Systemen

Real Time Locating Systemen (RTLS) zijn een bijzondere variant van actieve RFID. Wat een
RTLS uniek maakt, is dat naast de identificatie van de tag en het product ook lokalisatie
mogelijk is.
Het RF signaal van de RFID-tag wordt gebruikt voor het berekenen van de locatie van de tag.
Een RTLS bestaat veelal uit drie componenten: RFID-tags, de RTLS readers (antennes) en
software. Bij RTLS is deze softwarecomponent belangrijk omdat deze de algoritmen bevat
waarmee de locaties van RFID-tag worden berekend.
Verloop van zending
Het volgsysteem wordt gebruikt voor alle mogelijke vormen van verzendingen.
Dozen en pallets worden van een (actieve) RFID-tag voorzien en op video vastgelegd. De RFID
data worden vervolgens op het videobeeld geprojecteerd. Dit maakt het mogelijk om
individuele items te volgen, zowel in het systeem als op video.
Aan de hand van de opgeslagen videobeelden is het verloop van een zending te verifiëren.
Klantvragen over zendingen zijn vanaf nu te beantwoorden met ondersteuning van beeld-
materiaal.
TDOA versus RSSI
Er zijn verschillende fabrikanten van RTLS, die zich vaak richten op specifieke markten of
toepassingen. Toch zijn bijna alle systemen gebaseerd op twee fundamentele manieren van
plaatsbepaling: Time Difference of Arrival (TDOA) of Received Signal Strength Indication
(RSSI). Bij TDOA systemen zijn er meerdere antennes die het tag signaal ontvangen.
Elke antenne geeft bij het ontvangen signaal een tijdsstempel mee en stuurt dit door aan
de RTLS software. De software kan op basis van de bekende lokatie van de antennes, de
tijdstempel per antenne en het unieke tag ID door driehoeksmeting bepalen waar de RFID-tag
zich bevindt. RTLS-systemen die gebruik maken van TDOA kunnen de locatie van de tag vaak
tot op 1 tot 3 meter nauwkeurig bepalen Ter vergelijking, ook GPS maakt gebruik van TDOA 
plaatsbepaling, maar is nauwkeurig tot op enkele tientallen meters.
Bij systemen die gebruik maken van RSSI wordt van het gebied waar de tags worden gelokali-
seerd een RF fingerprint gemaakt. Dit is een kaart van de RF-veldsterkte van het gebied. Als er
nu een tag in de ruimte wordt gebracht geeft deze in zijn signaal aan welke veldsterkte hij
ondervindt en van welke bron hij het signaal ontvangt.
Op basis van de eerder gemaakte RF fingerprint kan de RTLS software nu bepalen waar de
tag zich bevindt. De nauwkeurigheid van RTLS gebaseerd op RSSI plaatsbepaling is lager dan
die van systemen gebaseerd op TDOA. Daarnaast werken de RTLS-systemen gebaseerd op
RSSI beter in binnenlokaties omdat daar meestal de veldsterkte doorgaans constanter is.
Frequenties
Binnen de diverse RTLS-systemen worden drie frequenties gebruikt, te weten: wifi, 2.4 GHz
en 433 MHz. Het voordeel van een wifi-systeem is dat, naast dat het een wereldwijd geaccep-
teerde standaard is, veel bedrijven al een wifi netwerk hebben. Dit scheelt aanzienlijk in de
investering voor een RTLS, hoewel het voor de vereiste nauwkeurigheid soms nodig kan zijn
dat er extra access points aangebracht moeten worden. Verder moet er gezorgd worden dat
het bestaande netwerkverkeer geen hinder ondervindt van de additionele belasting.
RTLS-systemen die gebruik maken van de 2.4 GHz band zitten qua frequentie net naast de
wifi band. Het voordeel van deze systemen is dat ze een eigen bandbreedte hebben en
zodoende niet worden gehinderd door ander verkeer. Deze oplossing vereist echter wel een
investering in speciale antennes, die overigens weer wel van access points voorzien kunnen
worden zodat tegelijk met het RTLS ook een wifi netwerk kan worden gerealiseerd.
De 433 MHz oplossing is een zogeheten narrow band oplossing. Door de lagere frequentie
is het zendbereik ook lager en is de tag dus op minder grote afstand leesbaar. Tevens is de
overdracht van data op lagere frequenties langzamer en is de tag gevoeliger voor verstoringen
uit de omgeving.
De keuze voor een frequentie hangt af van de toepassing van het RTLS en de omgeving waarin
het gebruikt wordt.
Standaarden
De gebruikte frequenties zijn inmiddels door de diverse standaardisatie instituten vastgelegd.
Wifi is door het Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) vastgelegd in de
directive 802.11. De frequenties voor RTLS-systemen op de 2.4 GHz band en de 433 MHz band
zijn vastgelegd door het American National Standards Institute (ANSI). ANSI 371.1 behandelt
de air interface protocollen van de RTLS-systemen gebaseerd op 2.4 GHz, de ANSI 371.2
behandelt de air interface protocollen van de RTLS-systemen gebaseerd op 433 MHz, de
ANSI 371.3 behandelt de Application Programming Interface (API) van de diverse RTLS-
systemen. Inmiddels heeft de International Organisation for Standardisation (ISO) de
standaarden ook opgenomen in de directive 24730. Deze directive behandelt zowel de air
interface protocollen van de diverse systemen, de API als de locale algoritmes. Met het
vastleggen van de standaarden wordt samenwerking en uitwisseling van de diverse
systemen gestimuleerd.
Verschillende functionaliteiten
Binnen de diverse RTLS bestaan veel verschillende tags. Door de batterij aan boord van
de tag worden vele aanvullende functionaliteiten mogelijk. Zo zijn er tags met geïntegreerde
sensoren waarmee vochtigheidsgraad, temperatuur, trilling of beweging geregistreerd
kunnen worden. Al naar gelang de behoefte, kan het RTLS geconfigureerd worden om
alerts te geven op basis van de combinate van de sensor informatie, de tag locatie en
bijvoorbeeld tijd.
Duidelijk zal zijn, dat afhankelijk van de doelstelling, gekozen moet worden voor de juiste
tag/RTLS oplossing.
Soft locate systemen
Sommige RTLS-systemen kennen de mogelijkheid om tags ook op een zogeheten soft-locate
manier te localiseren. In een soft-locate systeem worden “choke-points” in de fysieke
goederen (of mensen) stroom uitgerust met een zogenaamde exciter. Dit is een apparaat
dat een magnetisch veld opwekt op een frequentie van 125 kHz. Wanneer een tag door dit
veld komt wordt de tag getriggered zijn tag ID te verzenden, in combinatie met het unieke
nummer van de betreffende exciter. Hierdoor ‘weet’ de RTLS-software waar de tag zijn
signaal heeft afgegeven. Niet alle RTLS-systemen kennen exciters. Ze worden typisch
gebruikt voor zone localisering of bij in- en uitgangen van terreinen of gebouwen.
_________________________________________________________________________Solutionproviders Overige Technologieën:Overige technologieën:
Barcode, EAS, Magneetstrips & Smartcards , OCR, RFDC, RFID, Systeemintegratie, Vision, Voice Recognition